Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk

Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk

Dziennikarka ekonomiczna

Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk jest dziennikarką ekonomiczną najdłużej związaną z redakcją Rzeczpospolita, zajmuje się finansami publicznymi, ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, rynkiem pracy. Lubi opisywać dzieje i energię tkwiącą w społecznościach lokalnych oraz tropić meandry ekonomiczne decyzji politycznych.  Politolog z wykształcenia (UAM) i zamiłowania. Autorka kilku książek, nie tylko ekonomicznych.