Agata Tkaczyk

Agata Tkaczyk

Dyrektor ds. Badań Jakościowych w ARC Rynek i Opinia

Badaczka jakościowa i moderatorka z 25-letnim stażem. Od ponad 20 lat w ARC Rynek i Opinia. Zajmuje się nadzorem merytorycznym i metodologicznym wsparciem projektów jakościowych business to consumer i business to business. Zdobyła doświadczenie w wielu branżach, miedzy innymi farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, finansowej. Pracuje zarówno dla klientów komercyjnych jak i instytucji publicznych. Specjalistka w zakresie jakościowych technik badawczych: FGI, IDI, badań etnograficznych i analizy danych jakościowych. Szczególnie duże doświadczenie zdobyła w badaniach komunikacji marketingowej, a także w eksploracyjnych badaniach zachowań i potrzeb konsumentów.